Andrzej Charkiewicz
Czarna Białostocka
Po 13 grudnia 1981 r. zainicjował wydawanie podziemnego pisma "Cień" - Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Czarnej Białostockiej oraz rejonu Sokółki (tytuł nadał pismu Andrzej Wierciński). Pismo ukazywało się w latach 1982-86. Był jego współwydawcą i współredaktorem. Drukowano je m.in. w domu Charkiewiczów (w sumie ukazało się 29 numerów).

Wersja do druku