Mirosław Czech
Kraków
W latach 1982-84 w Krakowie kolportował wydawnictwa krakowskie i ogólnopolskie. Działał w legalnym Ruchu Studentów Mniejszości Ukraińskiej i związanym z nim nielegalnym Bractwie Studentów Ukraińskich, gdzie uczestniczył w wydaniu 1-2 numerów biuletynu, był autorem programu tej organizacji. W latach 1983-89 był redaktorem i wydawcą "Biuletynu Wiernych" wydawanego przez laikat kościoła greckokatolickiego w języku ukraińskim. Współpracował z lubelskim pismem "Spotkania", oraz warszawskimi pismami: "Nowa Koalicja", "Samostanowienie", "Krytyka" - jako tłumacz, autor artykułów. Był współzałożycielem "Biuletynu Polsko-Ukraińskiego".
Wersja do druku