Leszek Chajewski
Warszawa
W latach 1983-85 w Wydawnictwie Przedświt kolportował i organizował kolportaż. Tuż po 13 grudnia 1981 r. powielał i rozklejał Instrukcję Komisji Krajowej opracowaną na wypadek wprowadzenia stanu wojennego. Więziony.
Wersja do druku