Anna Chachulska
Warszawa
W latach 1985-89 współredagowała, drukowała i kolportowała "Biuletyn Informacyjny Obozu". W latach 1985-87 współredagowała uniwersyteckie pismo II obiegu "Refleksy".
Wersja do druku