Barbara Chabros
Warszawa
W latach 80 współpracowała z "Tygodnikiem Wojennym", a potem z "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" i II Programem Radia "Solidarność" (m.in. udostępnianie i poszukiwanie lokali, kolportaż, łączniczka).
Wersja do druku