Andrzej Bania
Toruń
W latach 1981-89 kolportował prasę i wydawnictwa wśród pracowników Apatora i w środowisku sąsiedzkim. Często organizował podział prasy i wydawnictw między poszczególnych kolporterów wewnątrz zakładu.

Wersja do druku