Bernard Banaszuk
Białystok
W 1988 r. współinicjator wydawania pisma "Opór" - pismo Białostockich Grup Oporu, członek zespołu redakcyjnego, autor tekstów (pismo drukowane w Warszawie - Wydawnictwo Myśl - i w Białymstoku - Wydawnictwo Północno-Wschodnie). Współzałożyciel i działacz Białostockich Grup Oporu.
Wersja do druku