Jan Banaczyk
Stalowa Wola
W okresie stanu wojennego kolporter prasy II obiegu, współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Ludzi Pracy przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski, od 1983 r. miejsca działalności i inicjatyw niezależnych: spotkań z twórcami, naukowcami, dziennikarzami, uroczystości patriotycznych, wykładów i dyskusji. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Wersja do druku