Jerzy Banach  
Łódź
Po internowaniu uczestniczył (wraz z Rafałem Kasprzykiem) w transportach sprzętu poligraficznego oraz próbował uruchomić drukarnię (1982-83). Na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. W latach 1986-89 nawiązał kontakt z Solidarnością Walczącą i (razem z Włodzimierzem Domagalskim) uruchomił drukarnię offsetową na sprzęcie otrzymanym od Grzegorza Palki (w lokalu przy Kopcińskiego 33). Drukował pisma: "Wolność", "Unia", "Solidarność Ziemi Łódzkiej", "Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego". Internowany od 28 stycznia do 8 lipca 1982 r. (Łowicz). Był współzałożycielem struktur NSZZ "Solidarność" na UŁ (pracował w pionie technicznym) oraz wiceprzewodniczącym komisji uczelnianej. Zmarł w drugiej połowie lat 90.
Wersja do druku