Elżbieta Balcerzak
Warszawa
W latach 80. ukrywała archiwum "Solidarności" IH Kultury Polskiej Akademii Nauk, pracowała przy redagowaniu tekstów, zajmowała się kolportażem m.in. "Kultury" i innych wydawnictw, przekazywaniem informacji do Radia Wolna Europa. Ukrywała osoby poszukiwane.
Wersja do druku