Ewa Balcerek
Warszawa
W 1984 r. redaktorka i kolporterka "Frontu Robotniczego" i "Sprawy Robotniczej". W latach 1982-89 publikowała w "Głośno" i w "Jedności Robotniczej". W latach 1982-89 kolportowała ograniczone ilości prasy i wydawnictw niezależnych w środowiskach młodzieżowych i wśród pracowników Polskiej Akademii Nauk.
Wersja do druku