Bogusław Bakuła
Poznań
W latach 1981-89 członek redakcji "Obserwatora Wielkopolskiego", w latach 1983-89 (z przerwami) zajmował się również jego drukiem. W latach 1982-83 współautor i lektor pierwszych audycji Radia "Solidarność" Regionu Wielkopolska". Wydrukował numer 2 czasopisma literackiego "Bez debitu" (początek 1988 r.). W latach 1987-89 członek redakcji gazety czytanej "Struktury Trzecie". Współorganizował Wydawnictwo a5 (1989). Publikował głównie w "O.W.", jako "Adam Wildecki", "a.w.", "Przemysław Poznański", "Jerzy Wipman", "Mól". Jego niepodpisane korespondencje zamieszczały czasopisma warszawskie. W czerwcu - lipcu 1987 r. odbył staż wydawniczo - związkowy w Bordeaux zaproszony przez francuską centralę związkową CFDT. Po 1989 r. współpracował z czasopismami emigracyjnymi: "Kulturą", "Kontaktem", "Orłem Białym".
Wersja do druku