Olgierd Bagniewski
Warszawa
W latach 70. przywoził literaturę z Zachodu, kolportował ulotki. Od 1981 r. przebywał w Niemczech, gdzie wydawał Biuletyn Informacyjny "Solidarności" w jęz. niemieckim. Publikował w prasie niemieckiej teksty o opozycji w Polsce, organizował pomoc materialna dla struktur podziemnych (maszyny, części radiowe itp.).
Wersja do druku