Jerzy Andrzejewski  
Warszawa
Pod koniec lat 60. opublikował w paryskiej "Kulturze" powieść "Apelacja". Był członkiem redakcji "Zapisu", ukazującego się od 1977 r. Jego opowiadania, fragmenty powieści, wspomnienia, listy otwarte ukazywały się m.in. w "Zapisie", "Głosie", "Biuletynie Informacyjnym" KOR, "Podpunkcie". W 1979 r. powieść "Miazga" została opublikowana w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA. Członek Komitetu Obrony Robotników, potem Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR".
Wersja do druku