Janusz Anderman
Warszawa
Wydawca odrzuconych przez cenzurę wierszy Juliana Kornhausera "Zabójstwo" (wiersze powielił na kserokopiarce Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oprawił i zilustrował). Od 1978 do 1982 r. członek redakcji niezależnego kwartalnika "Puls" (choć ujawnił swoje nazwisko w r. 1980). Autor kilku książek wydanych poza cenzurą i na emigracji oraz tekstów literackich publikowanych w prasie podziemnej (w tym wydawanej w ośrodku internowania w Białołęce) oraz prasie i rozgłośniach emigracyjnych. W latach 80. przedstawiciel i współpracownik londyńskiej redakcji "Pulsu". Internowany. Działacz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom.
Wersja do druku