Jan Ajzner
Warszawa
W 1977 r. był jednym z założycieli niezależnego pisma studenckiego "Indeks" i do 1979 r. jego redaktorem. Od 1976 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników i współzałożyciel warszawskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. Uczestnik akcji ulotkowych. Wielokrotnie zatrzymywany.
Wersja do druku