Andrzej Ajnenkiel
Warszawa
Od 1984 r. prowadził wykłady historyczne w ramach Archikonfraternia Literacka - AKL w kościołach św. Jana i św. Aleksandra w Warszawie. W latach 1984-87 publikował w Zeszytach AKL.
Wersja do druku