Autorami słownika są Jan Strękowski z zespołem: Mariola Andrzejczak, Krzysztof (Joachim) Biernacki, Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Hugon Bukowski, Stefan Cyruliński, Tomasz Czarnecki, Viola Czekalska, Grzegorz Dębowski, Włodzimierz Domagalski, Wojciech Dyniak, Jerzy Friedrich, Sławomir Jarosiński, Maria Jaśkiewicz, Maciej Kamiński, Zofia Kotkowska-Michalska, Iwona Książek, Zenobia Łukasiewicz, Krzysztof Markuszewski, Artur Michalski, Krystyna Mroczek, Jerzy Pawlas, Joanna Pruszyńska - Herman, Małgorzata Staniszewska, Piotr Stańczyk, Iwona Surleta, Barbara Szafran, Piotr Śmiłowicz, Konrad Tatarowski, Joanna Węgrzynowska, Waldemar Wilk, Małgorzata Tupalska, Łukasz Zaremba, Małgorzata Zaremba, Władysława Zbrońska. Współpraca: Adam Borowski, Tomasz Filipczak, Tomasz Olko, Michał Jan Stręk.

Redakcja: Małgorzata Zaremba oraz Jan Tomasz Lipski, Małgorzata Tupalska, Tomasz Truskawa.

Nadzór nad naukową stroną prac sprawuje Rada Naukowa: prof. Andrzej Paczkowski, prof. Andrzej Friszke i prof. Tadeusz Kowalik.

Obsługa informatyczna: Tomasz Komorek.

Słownik "Niezależni dla kultury 1976-89" - zawiera obecnie 6000 not biograficznych nt. działaczy nieocenzurowanego obiegu wydawniczego, kultury, nauki i oświaty niezależnej: podziemnych wydawców, redaktorów, drukarzy, kolporterów, organizatorów ruchu wydawniczego, ludzi wspomagających niezależne działania wydawnicze m.in. przez udostępnianie mieszkań, uczestniczenie w transporcie czy konstruowaniu lub reperacji sprzętu drukarskiego, udostępniających mieszkania na nadawanie audycji radia podziemnego, a także twórców kultury - pisarzy, tłumaczy, publicystów, dziennikarzy publikujących w pismach i wydawnictwach niezależnych, plastyków - organizujących i uczestniczących w wystawach, aktorów i reżyserów występujących podczas niezależnych spektakli itp. Zgromadziliśmy je głównie poprzez rozmowy telefoniczne, ale także ankiety oraz korzystając z coraz liczniejszych opracowań regionalnych oraz bibliografii i katalogów zbiorów podziemnej prasy i książek.

Redakcja słownika nie miała możliwości weryfikacji zamieszczanych not pod kątem współpracy bądź nie ich bohaterów z tajnymi służbami PRL. Nie zamieszczaliśmy biogramów osób, których nazwiska jako współpracowników SB ujawnił IPN bądź o ich agenturalności orzekł sąd lustracyjny.

Obecny kształt słownika nie jest ostateczny. Nadal pracujemy nad kolejnymi biogramami i w miarę ich powstawania będziemy je włączać do całości.

Bardzo liczymy też na pomoc uczestników i świadków tamtych czasów, którzy przede wszystkim skorygują błędy i przekażą nam informacje nt. braków i niezbędnych uzupełnień.

Słownik "Niezależni dla kultury 1976-89" powstaje od końca 2000r. Początkowo we współpracy z Ministerstwem Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodkiem KARTA (2001-2002). Od 2003r. w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Obecna edycja 6000 not biograficznych została przygotowana dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury oraz Urzędu Miasta Łodzi.


Jan Strękowski